Resort infrastruktury przygotował projekt rozporządzenia przedłużający do 9 maja zakaz ruchu lotniczego na terytorium Polski - wynika z projektu zamieszczonego na stronach Rządowego Centrum Legislacji, który został skierowany do podpisu premiera.

Chodzi o projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.

"W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 istnieje koniecznośćskorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względuna bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia

publicznego - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Jak wskazano, aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym utraci moc z końcem 25 kwietnia br.

"Z uwagi na obowiązywanie w Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, konieczne jest przedłużenie okresu obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym o kolejne 14 dni" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji projektu.

W projekcie zapisano, że rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2020 r., traci moc z dniem 9 maja 2020 r.

"Projekt względem obowiązującego rozporządzenia wprowadza zmianę, która dopuszcza do wykonywania lotów z wykorzystaniem statków powietrznych posiadających do 15 miejsc pasażerskich. Zmiana ta w większym zakresie umożliwi wykonywanie komercyjnych operacji lotniczych na polskich lotniskach z zachowaniem wszelkich wymogów związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Jak napisano w projekcie, rozporządzenie wprowadza m.in. zakaz wykonywania samolotów z pasażerami wykonującymi rejsy międzynarodowe na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk.

Wyjątkiem są m.in. rejsy realizowane na zlecenie premiera, czarterowe realizowane przez obcych przewoźników lotniczych na zlecenie państw obcych w celu powrotu ich obywateli. Zakaz nie będzie dotyczył m.in. statków powietrznych lądujących w celu zabrania lub pozostawienia towarów lub poczty.