Osoby, które nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego i igrają z ludzkim życiem, trzeba jak najszybciej zdyscyplinować - Alvin Gajadhur, główny inspektor transportu drogowego.
Tylko na 55 proc. kierowców uchwyconych przez fotoradar udaje się nałożyć karę. Czy nasz system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym nie jest przejawem państwa teoretycznego?
Nasza skuteczność w 2019 r. poprawiła się o ok. 10 pkt proc. To efekt m.in. otwarcia oddziału GITD w Białej Podlaskiej, zatrudniającego ok. 120 osób, z których część od wiosny 2018 r. zajmuje się obsługą systemu fotoradarowego. Nie jest tajemnicą, że CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym – red.) od początku miał kłopoty kadrowe i brakowało osób zajmujących się weryfikacją zarejestrowanych naruszeń. Liczba pracowników nie jest jednak jedyną przeszkodą – aby zwiększyć skuteczność, konieczna jest zmiana przepisów.