Międzynarodowe prawo jazdy jest stosunkowo łatwe do uzyskania i pozwala na kierowanie pojazdami danej kategorii w bardzo wielu krajach poza Unią Europejską, np. w Azji, Afryce, obu Amerykach czy w Australii.

Wakacyjna podróż samochodem w egzotyczne rejony Azji, Afryki? Częste wyjazdy autem do państw spoza Unii Europejskiej? Warto pomyśleć o dodatkowym dokumencie, który może okazać się w takich sytuacjach potrzebny. Międzynarodowe prawo jazdy to dokument potwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami danej kategorii, który wydawany jest na wniosek w każdym wydziale komunikacji miejscowego starostwa powiatowego (urzędu miasta / dzielnicy). Kierowca posiadający już uprawnienia do kierowania pojazdami w Polsce (np. w zakresie popularnej kategorii B) może taki dodatkowy dokument otrzymać stosunkowo szybko.

Jakie państwa honorują międzynarodowe prawo jazdy? Lista jest bardzo długa i obejmuje państwa, które są stronami konwencji genewskiej albo konwencji wiedeńskiej. W ramach konwencji wiedeńskiej międzynarodowe prawo jazdy honorują m.in. Białoruś, Brazylia, szereg państw afrykańskich, Izrael, Tunezja, Turcja, Ukraina, państwa arabskie oraz Wietnam.

W ramach konwencji genewskiej uzyskujemy dodatkowo prawo do kierowania pojazdami danej kategorii także m.in. w Argentynie, Egipcie, Japonii, Kanadzie oraz w USA. Niektóre państwa, które nie są jeszcze stronami żadnej z powyższych konwencji, także honorują międzynarodowe prawo jazdy określone w tych aktach prawa międzynarodowego (szczegółowych informacji udzielają odpowiednie ambasady w Polsce).

Pełna lista państw-stron obu konwencji dostępna jest tutaj.

Wniosek i opłata

Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy dostępny jest w każdym wydziale komunikacji starostwa / urzędu miasta. Wystarczy na ogólnym formularzu dot. prawa jazdy zaznaczyć odpowiednie pola.

Do wniosku należy załączyć:

  • aktualne zdjęcie (lub dwa - jeśli wnioskujemy o dwa międzynarodowe prawa jazdy)
  • ważne polskie prawo jazdy
  • dowód uiszczenia opłaty

Opłata, którą należy uiścić, wynosi 35,50 zł za wydanie międzynarodowego prawa jazdy według wzoru jednej z konwencji (genewskiej lub wiedeńskiej). Za wydanie dwóch międzynarodowych praw jazdy (zgodnych z obiema konwencjami) opłata wynosi 71 zł (2 x 35,50 zł)

Po złożeniu kompletnego wniosku urząd wyda dokument od razu lub 3 dni roboczych. Międzynarodowe prawo jazdy ważne jest maksymalnie 3 lata.