Uzyskanie prawa jazdy kat. B wymaga wizyty u uprawnionego lekarza, złożenia wniosku w urzędzie, przejścia szkolenia w szkole nauki jazdy oraz zdania egzaminu państwowego (teoretycznego i praktycznego). Na każdym etapie trzeba liczyć się z opłatami.

Badanie lekarskie

Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania prawa jazdy kat. B jest poddanie się badaniu lekarskiemu. Badanie ma na celu stwierdzenie, czy istnieją przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdami. Najpierw wypełnia się obszerna ankietę z pytaniami dotyczącymi stanu zdrowia, następnie lekarz bada m.in. słuch oraz widzenie. W razie konieczności lekarz może skierować na dodatkową konsultację u innego specjalisty (np. do okulisty) albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych. Badanie kończy się wydaniem orzeczenia. Lekarze badający kierowców często współpracują ze szkołami jazdy.

Opłata za badanie lekarskie: maksymalnie 200 zł.

Orzeczenie lekarskie może zawierać wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia w zakresie:

 • terminu ważności uprawnienia do kierowania pojazdami;
 • pojazdów, którymi może kierować osoba badana, ich wyposażenia, oznakowania lub przystosowania;
 • specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem.

Osoba badana, która nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego.

Wniosek o wydanie prawa jazdy i numer PKK

Drugim krokiem jest wizyta w starostwie (wydział komunikacji) lub urzędzie miasta/dzielnicy w celu złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy. Formularz wniosku znaleźć można już na miejscu. Wniosek składa się w urzędzie zgodnie z miejscem zameldowania (wystarczy choćby zameldowanie czasowe na podstawie umowy najmu).

Do wniosku o wydanie prawa jazdy należy załączyć:

 • orzeczenie lekarskie
 • aktualną fotografię (rozmiar: 35 x 45 mm; wykonane maksymalnie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku)
 • dowód osobisty lub paszport
 • dokument potwierdzający adres zameldowania (np. zaświadczenie o zameldowaniu; w niektórych urzędach potwierdzenie zameldowania odbywa się elektronicznie - bez zaświadczenia)
 • pisemna zgoda rodzic lub opiekuna prawnego (dotyczy osób, które jeszcze nie ukończyły 18 lat)

Wniosek o wydanie prawa jazdy złożyć można osobiście (zalecane), wysłać pocztą lub złożyć przez pełnomocnika.

Po złożeniu wniosku urząd nadaje wnioskodawcy numer Profilu Kandydata na Kierowcę (numer PKK). Z reguły numer PKK można otrzymać od ręki albo w ciągu 1-2 dni. W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień - termin wydania numeru PKK może wydłużyć się 1 lub nawet 2 miesięcy.

Kurs w szkole jazdy i egzaminy

Numer PKK pozwala rozpocząć kurs teoretyczny (przepisy ruchu drogowego) i praktyczny (nauka jazdy z instruktorem) w wybranej szkole jazdy. Po zakończeniu nauki można zapisać się na pasujący nam termin egzaminu teoretycznego i praktycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (skrót: WORD).

Opłaty za egzaminy w WORD:

 • pełna opłata - 170 zł (łącznie za egzamin teoretyczny i praktyczny), lub
 • opłata za egzamin teoretyczny - 30 zł
 • opłata za egzamin praktyczny - 140 zł

Odbiór prawa jazdy

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu praktycznego w WORD rozpoczyna ostatni, formalny już etap procedury uzyskiwania prawa jazdy kat. B. WORD wysyła informację o wyniku egzaminu do urzędu, w którym złożyliśmy wniosek o wydanie prawa jazdy. Od dnia otrzymania takiej informacji urząd prowadzący sprawę w ciągu 9 dni roboczych przygotowuje dokument prawa jazdy do odbioru.

Informację o tym, czy dokument jest już gotowy do odbioru można sprawdzić w urzędzie lub poprzez stronę info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status

Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł (zapłacić można w kasie urzędu lub przelewem na wskazane konto).

Po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty oraz dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) prawo jazdy kat. B trafia do rąk świeżo upieczonego kierowcy.