PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują się do nowej perspektywy finansowej i wraz z jej rozpoczęciem będą miały przygotowane projekty inwestycyjne wartości przekraczającej 40 mld zł - poinformował PAP prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

"Już od dwóch lat rozpoczęliśmy przygotowania do nowej perspektywy unijnej. Od dwóch lat przygotowane są studia wykonalności i dokumentacje projektowe. W tej chwili mamy dokumentacje projektowe w przygotowaniu o wartości realizacyjnej 40-kilku mld zł" - powiedział Merchel.

"W roku 2021, czyli na początku nowej perspektywy, będziemy gotowi do ogłaszania przetargów w większości w systemie +buduj+ o wartości ponad 40 mld zł. Przypomnę, że na początku poprzedniej perspektywy sprzed pięciu lat, tych projektów po prostu nie było" - dodał.

Prezes poinformował, że PKP PLK ma już wyselekcjonowane kolejne projekty do realizacji. Ich szacunkowa wartość przekracza 50 mld zł. Kolejowa spółka ma rozpocząć prace przygotowawcze w tym zakresie po uzgodnieniu z Ministerstwem Infrastruktury.

"Sądzę, że prace przygotowawcze rozpoczniemy w najbliższym czasie, jeszcze w tym roku" - powiedział Merchel.

Prezes przypomniał, że PKP PLK realizuje obecnie Krajowy Program Kolejowy o wartości ponad 66 mld zł.

"Z tego programu zakończonych i rozliczonych projektów mamy o wartości 10 mld zł. W realizacji są projekty o wartości 32 mld zł, to znaczy, że mamy już dwie trzecie Krajowego Programu Kolejowego w realizacji" - powiedział Merchel.

"Z kolei w procedurach przetargowych i na końcowym etapie realizacji dokumentacji projektowych mamy projekty wartości około 20 mld zł" - dodał.

Merchel przypomniał też, że w poprzedniej perspektywie budżetowej na kolei w ciągu siedmiu lat zrealizowano inwestycje o wartości 19,5 mld zł.

PKP Polskie Linie Kolejowe realizują Krajowy Program Kolejowy o wartości ponad 66 mld zł. To największy program w historii kolei. Zmodernizowanych będzie 9 tys. km torów, a na 8,5 tys. zwiększy się prędkość.