Podczas czwartkowego posiedzenia Rada Ministrów ma się zająć projektem ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu był pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej Mikołaj Wild.

"Uchwalenie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym jest konieczne dla zapewnienia terminowego i prawidłowego przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury niezbędnej do celów budowy w Polsce Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK)" - czytamy w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów.

Jak napisano, "celem tego przedsięwzięcia jest budowa i eksploatacja rentownego innowacyjnego węzła transportowego, który (...) uzyska miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych świata".

Inwestycja ma również doprowadzić do powstania systemu transportu kolejowego, stanowiącego atrakcyjną alternatywę dla transportu drogowego, zapewniając jednocześnie rozwój i trwałą integrację aglomeracji położonych w bezpośrednim sąsiedztwie tego portu.

"W zakresie sfery zarządczej (ustrojowej) ustawa ustanawia organy i podmioty, wskazując ich rolę w procesie koordynacji, przygotowania i realizacji inwestycji, co jest niezbędne z uwagi na bezprecedensowy charakter inwestycji CPK wraz z przedsięwzięciami jej towarzyszącymi. W sferze inwestycyjnej projekt stanowi specjalne rozwiązanie prawne, dedykowane nie tylko inwestycji w zakresie CPK, lecz również przewidujące mechanizmy koordynacji i uproszczenia inwestycji towarzyszących i wynikających z budowy portu" - wskazano.

Projekt ma określać m.in. zasady i warunki przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy CPK oraz infrastruktury towarzyszącej. W tym również zasady i warunki rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania nieruchomości, a także organów właściwych w tych sprawach. Ponadto, ma on określać umocowania pełnomocnika rządu ds. CPK oraz ustroju korporacyjnego spółek realizujących inwestycje.

W projekcie wprowadzono "integrację procesów zarządczych w ramach szerokiego katalogu inwestycji objętych ustawą, m.in. w postaci Programu, Dokumentu Wdrażającego oraz Zasad Zarządzania".

Wprowadzono w nim również zapisy dotyczące przeprowadzenia kompleksowych badań terenowych. Znalazła się w nim także nowelizacja reguł związanych z zasadami nabywania nieruchomości - "priorytetowo potraktowano rozwiązania oparte na dobrowolnym zbywaniu nieruchomości".

Na początku listopada ubiegłego roku rząd przyjął uchwałę ws. "Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej". Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Port ma powstać na ok. 3000 ha gruntów. Na lokalizację portu wskazywana jest miejscowość Stanisławów w gminie Baranów.