Do 31 października br. chętni na stanowisko kontrolera ruchu lotniczego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej mogą zgłaszać swoje aplikacje. Od kandydatów wymaga się szybkości w podejmowaniu decyzji, ponadprzeciętnej spostrzegawczości i radzenia sobie ze stresem.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zarządza ruchem lotniczym na naszym niebie, ogłosiła kolejny nabór kandydatów w konkursie na stanowisko kontrolera ruchu lotniczego. Wszyscy chętni do końca października mają czas na złożenie aplikacji.

PAŻP jest jedyną instytucją w kraju, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego. W Polsce, na wszystkich lotniskach, gdzie obsługę zapewnia PAŻP, pracuje ponad 550 kontrolerów ruchu lotniczego. PAŻP chce, aby do końca 2019 r. było to 617. W tym naborze dostępnych jest 30 miejsc. Ale, jak zastrzega agencja, ilu ostatecznie kursantów zostanie przyjętych, zależy od przebiegu rekrutacji.

"Szukamy kandydatów, którzy mają wyobraźnię przestrzenną, są odpowiedzialni, podejmują błyskawicznie decyzje, dobrze radzą sobie ze stresem i umieją kontrolować całość sytuacji, a jednocześnie potrafią pracować razem z innymi i tworzyć zgrany zespół" - czytamy w informacji PAŻP.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na kurs, będą się szkolić przez dwa lata. "To zasób wiedzy i umiejętności, które można nabyć wyłącznie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Rozpoczęcie kursu oznacza automatycznie nawiązanie stosunku pracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Umowa o pracę jest umową na czas określony zawieraną na czas trwania szkolenia" - czytamy.

Pierwszym etapem jest szkolenie podstawowe, składające się głównie z zajęć teoretycznych. Podczas tej części kursant opanuje wiedzę z zakresu prawa lotniczego, meteorologii, przepisów ruchu lotniczego, nawigacji, osiągów statków powietrznych i innych przedmiotów – słowem wiedzę o lotnictwie, w dawce i natężeniu pozwalającym na późniejsze rozpoczęcie etapu nauki na symulatorze.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego, następuje podział kursantów na poszczególne rodzaje służby lotniczej. Badając predyspozycje i umiejętności, kursanci kierowani są na szkolenia w zakresie radarowych służb kontroli obszaru, zbliżania lub proceduralnej kontroli lotniska. Decyzja o przydziale do konkretnej służby jest podejmowana na podstawie wyników szkolenia podstawowego.

W trakcie trwania kolejnego etapu szkolenia kursanci zdobywają wiedzę w zakresie dedykowanej służby. Zakończenie tej części nauki pozwala na rozpoczęcie szkolenia praktycznego na symulatorze.

Jak podkreśla agencja, podczas całego szkolenia skrupulatnie sprawdzana jest odporność na stres, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i pracy w zespole.

Szkolenie praktyczne na symulatorze kończy się egzaminem, po którym kursant zdobywa licencję praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego (S-ATCL Student-Air Traffic Controller Licence) uprawniającą do podjęcia praktyki na stanowisku operacyjnym, tj. "w żywym ruchu" pod nadzorem instruktora. Ostatni etap szkolenia - w jednostce - odbywa się w docelowym miejscu pracy i trwa nie krócej niż 10 miesięcy.

Całe szkolenie kończy sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas całego okresu nauki. Sprawdzenie to ma charakter egzaminu państwowego, na podstawie którego wydawana jest licencja Kontrolera Ruchu Lotniczego, uprawniająca do samodzielnego pełnienia służby, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim statkom powietrznym znajdującym się w przestrzeni odpowiedzialności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Od kandydatów ponadto wymagane jest, m.in. wykształcenie minimum średnie maturalne, dobry stan zdrowia, bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.