Blisko 94 km dróg lokalnych będą przebudowane w 2017 r. w Podlaskiem w ramach rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019. Wojewoda podlaski zatwierdził ostateczną listę inwestycji.

Swoje projekty zrealizują 23 gminy i 12 powiatów. Samorządy dostaną z budżetu państwa na ten cel blisko 47,5 mln zł, choć pierwotny limit wynosił 59,3 mln zł. Obniżony limit jest taki sam, jaki region miał w 2016 r.

"W ramach prac na projektem budżetu państwa na 2017 r. zmniejszono wszystkim województwom dotację na dofinansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w roku przyszłym - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 16 grudnia" - poinformowała w piątek PAP Monika Mróz z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z załączonej treści uchwały wynika, że w latach 2016-2019 na drogi lokalne ma pochodzić z budżetu państwa 3,8 mld zł. W uchwale napisano, że rocznie w ramach tego programu w Polsce ma być budowanych i przebudowywanych rocznie ok. 2,2-2,3 tys. km dróg lokalnych.

Reklama

Jeśli będą oszczędności w przetargach lub gdyby któryś z wnioskodawców wycofał się z realizacji inwestycji, szanse na dofinansowanie mają kolejne wnioski z listy rankingowej. Urząd wojewódzki szacuje, że wówczas mogłoby być łącznie zrealizowanych ok. 50 inwestycji, w ramach których powstać może ok. 130 km dróg. Przetargi gminy i powiaty muszą rozpocząć do końca marca 2017 r.

Gminy same z własnych budżetów dołożą do budowy dróg 53,4 mln zł, łączna wartość tych inwestycji przekroczy 100,9 mln zł.

Zgodnie z harmonogramem programu, wojewoda musiał do końca 2016 r. ogłosić ostateczną listę projektów, które dostały dofinansowanie. Wcześniej zaakceptował ją minister infrastruktury i budownictwa.

Zapotrzebowanie w Podlaskiem na środki na budowy i modernizacje dróg lokalnych od lat nie słabnie. Samorządy składają wnioski, które zawsze przekraczają możliwości finansowe programu. W edycji na 2017 r. zapotrzebowanie samorządów dwukrotnie przewyższało regionalny limit. Gminy i powiaty chciały zdobyć 111,8 mln zł na przebudowę 234 km dróg. Z uchwały Rady Ministrów wynika, że w latach 2018 i 2019 Podlaskie ma mieć po 65,2 mln zł na każdy rok.