Decyzja prezesa urzędu o nałożeniu 4,5 mln zł kary na T-Mobile Polska wywołała euforię internautów. Sam Adam Jasser jednak przyznaje, że kara jest szczególnie niska.
Dokument z 30 grudnia 2015 r. jest interesujący. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta po raz pierwszy zdecydował się zobowiązać przedsiębiorcę do wypłaty rekompensaty poszkodowanym. Dotychczas unikał tej praktyki jak ognia. Tym razem nakazał zadośćuczynić konsumentom, a jednocześnie z tytułu naruszenia orzekł karę – jak napisano w decyzji – w szczególnie niskiej wysokości.
Z uzasadnienia decyzji wynika, że prezes postanowił obniżyć kwotę bazową kary o 90 proc. – ostatecznie określił ją na 4,5 mln zł. W grę wchodziło więc ponad 40 mln zł.