Prawie 1 mln gospodarstw domowych i innych użytkowników zostanie podłączonych do internetu za pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Inwestycje – na które przeznaczono 1,2 mld euro, czyli ok. 5,7 mld zł – będą realizowane w trzech etapach. W pierwszym dostęp do sieci szerokopasmowej uzyska 100 tys. gospodarstw domowych (do grudnia 2024 r.), w kolejnym roku dojdzie 400 tys. użytkowników, a do 30 czerwca 2026 r. – pozostałe 431 tys.
Zgodnie z przedstawionym przez resort cyfryzacji (tę funkcję pełni obecnie kancelaria premiera) projektem rozporządzenia pieniądze z KPO zostaną przeznaczone na łącza o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Wsparcie obejmie inwestycje telekomunikacyjne realizowane tam, gdzie tak szybkich sieci nie ma i najprawdopodobniej nie powstaną one w ciągu trzech lat na zasadach komercyjnych lub z udziałem innych środków publicznych.