Dotarliśmy do stanowiska UOKiK na temat sprzedaży częstotliwości mobilnego internetu. Argumenty przeciwko tej formie zbycia są mocne.
UOKiK wytyka Urzędowi Komunikacji Elektronicznej błędy w sposobie przygotowania sprzedaży częstotliwości 800 MHz. Sugeruje też, by samą aukcję odwołać i ogłosić przetarg. Jaka będzie odpowiedź UKE?
Coraz więcej wątpliwości budzą zasady, na których prezes UKE zamierza zbyć częstotliwości przeznaczone na mobilny internet LTE. Sposób rozdysponowania pasma krytykowali niemal wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Teraz dołączył do nich Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.