Kiedy wznowiono obrady, okazało się, że CP wypłaci akcjonariuszom co najmniej 100 mln zł dywidendy z zysku za 2013 r. lub z tytułu zaliczki za zysk z bieżącego roku. To ustępstwo ze strony Zygmunta Solorza-Żaka, głównego akcjonariusza CP, który wcześniej zapowiadał, że Grupa CP będzie mogła wypłacić dywidendę dopiero, gdy spadnie jej zadłużenie. W listopadzie, gdy Cyfrowy Polsat ogłosił przejęcie Polkomtelu, łączne zadłużenie netto obu podmiotów wynosiło 12 mld zł.

W listopadzie 2013 r. Cyfrowy Polsat zawarł umowę przejęcia większościowego pakietu (83,8 proc.) w spółce Metelem Holding Company Limited, w całości kontrolującej Polkomtel, w zamian za akcje Cyfrowego Polsatu. W grudniu kupił 16,2 proc. udziałów w Metelem od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W zamian za to EBOiR otrzymał akcje reprezentujące 7,3 proc. kapitału zakładowego CP.

Po zakończeniu transakcji Cyfrowy Polsat wraz z Polkomtelem stanie się niekwestionowanym liderem rynku medialno-telekomunikacyjnego w Polsce pod względem osiąganych wyników finansowych, z szacowanymi przychodami w wysokości niemal 10 mld zł. Obie spółki będą miały łącznie 17 mln klientów w 6 mln polskich domów. Dzięki efektowi synergii mają wypracować łącznie 2 mld zł dodatkowych przychodów w ciągu 5 lat.