Netia odnotowała 14,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 10,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 32,83 mln zł wobec 27,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 457,08 mln zł w III kw. 2013 r. wobec 521,07 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2013 r. spółka miała 35,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1425,26 mln zł w porównaniu z 1601,82 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2013 r. wyniosła 20,54 mln zł wobec 38,94 mln zł straty rok wcześniej.

Netia S.A. to największy niezależny operator usług telefonii stacjonarnej w Polsce, a także dostawca usług dostępu do internetu.