Netia zapowiada przyspieszenie rozwoju inwestycji w 2014 r. i średnim terminie, aby ustabilizować wyniki finansowe grupy w segmencie B2C, podała spółka. W efekcie zaktualizuje swoje średnioterminowe cele finansowe w I kw. 2014 r.

"Obserwując pozytywne wyniki inwestycji poczynionych w rozwój usług telewizyjnych i sieci NGA przy jednoczesnym dalszym spadku liczby usług świadczonych w oparciu o dostęp regulowany, zarząd uznał, że musi przyspieszyć rozwój inwestycji w 2014 r. i średnim terminie, aby ustabilizować wyniki finansowe Grupy Netia w segmencie B2C" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że w związku z tym uprzednio opublikowane średnioterminowe strategiczne cele finansowe Grupy Netia są obecnie w trakcie przeglądu i oczekują na rezultaty prowadzonych prac planistycznych dotyczących 2014 r. i średniego horyzontu czasowego.

"Zarząd zakłada, że ogłoszenie aktualizacji powyższych celów nastąpi na początku 2014 r. wraz z publikacją wyników za IV kw. 2013 r." - czytamy dalej.

Netia S.A. to największy niezależny operator usług telefonii stacjonarnej w Polsce, a także dostawca usług dostępu do internetu.