Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nakazał ponownie rozpatrzyć odwołanie Netii od decyzji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie określającej zobowiązanie podatkowe Netii za rok 2003 w podatku CIT, podała spółka w komunikacie. Netia nadal domaga się zwrotu 51,9 mln zł wraz z odsetkami.

"W ogłoszonym w dniu dzisiejszym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił w całości decyzję. W związku z zapadłym wyrokiem dyrektor Izby zobowiązany jest do ponownego rozpatrzenia odwołania spółki od decyzji dyrektora UKS z uwzględnieniem oceny prawnej i wskazań zawartych w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego co do dalszego postępowania" - głosi komunikat.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie jest prawomocny. Zarówno spółce, jak i dyrektorowi Izby przysługuje prawo do wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

"Tym samym, dzisiejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest kolejnym krokiem do możliwego pozytywnego dla Netii zakończenia sporu" - konkluduje spółka.

Reklama

Netia tłumaczy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyniku uwzględnienia przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej wniesionej przez spółkę, dokonał ponownego rozpatrzenia sprawy i ogłosił wyrok w sprawie zaskarżonej przez spółkę decyzji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, określającej zobowiązanie podatkowe Netii za rok 2003 w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 34,2 mln zł plus odsetki od zaległości podatkowych w wysokości ok. 25,3 mln zł. Decyzja ta była z kolei wynikiem zakończenia postępowania odwoławczego Netii od decyzji dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, w której zostało określone zobowiązanie podatkowe Netii za rok 2003 w podatku CIT w wysokości 58,7 mln zł plus odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 41,3 mln zł.

"Po otrzymaniu od organu skarbowego zwrotu części kwoty zapłaconego podatku, Netia nadal domaga się zwrotu 51,9 mln zł wraz z odsetkami" - czytamy dalej w materiale.

Netia S.A. to największy niezależny operator usług telefonii stacjonarnej w Polsce, a także dostawca usług dostępu do internetu.