Orange Polska podpisała z Tokida Investments warunkową umowę kupna 100 proc. udziałów spółki Multimedia Polska Energia - podał Orange w komunikacie. Wartość transakcji to ok. 37 mln zł.

Cena nabycia udziałów wyniesie 37 mln zł i zostanie skorygowana o rozliczenie kapitału obrotowego i wartość środków pieniężnych na dzień zamknięcia transakcji pozostających w MPE.

"Powyższa transakcja wpisuje się w strategię Orange Polska rozwoju usług dla gospodarstw domowych, komplementarnych do usług telekomunikacyjnych. Pozwala ona Orange Polska zwiększyć bazę klientów korzystających z usługi Orange Energia do około 100 tysięcy (...)" - podała spółka w komunikacie.

Multimedia Polska Energia świadczy sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom biznesowym i indywidualnym. Na dzień podpisania umowy grupa obsługiwała około 75 tys. klientów.

Zamknięcie transakcji zostało uzależnione od spełnienia się warunku zawieszającego w postaci uzyskania przez Orange Polska zgody organu antymonopolowego na dokonanie koncentracji w spodziewanym terminie do trzech miesięcy od daty zawarcia umowy.

O uczestnictwie w negocjacjach w sprawie nabycia udziałów w Multimedia Polska Energia Orange informował 11 lipca.