Wojewoda małopolski Józef Pilch (PiS) wypowiedział porozumienie o współpracy z marszałkiem województwa przy organizacji świąt państwowych. Zdaniem marszałka Jacka Krupy (PO) , PiS zawłaszcza święta państwowe; wojewoda wyjaśnia, że chodzi jedynie o jasny podział kompetencji i zadań.

Na mocy porozumienia z 2011 r., zawartego między Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i Gminą Miejską Kraków, wojewoda, marszałek i prezydent miasta mieli działać "w duchu wzajemnej współpracy ma rzecz upamiętniania polskiej historii oraz roli regionu i społeczności lokalnych w dziejach naszego narodu".

"Działając zgodnie pragniemy udowodnić, że dla wyższego celu, jakim jest dbanie o nasze wspólne dziedzictwo potrafimy działać ponad politycznymi czy społecznymi podziałami" – napisano w porozumieniu. Wskazano w nim również, że przy obchodach święta Konstytucji 3 Maja liderem koordynującym będzie urząd wojewódzki; przy obchodach wyzwolenia Krakowa krakowski magistrat, a przy obchodach Święta Niepodległości – urząd marszałkowski.