Aby skorzystać z zamrożonej ceny energii elektrycznej do końca 2024 r., nie trzeba ponownie składać oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy uprawnionego, o ile wymogi objęcia wsparciem spełnione będą na 1 lipca br. Tak wynika z rządowego projektu ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym, który jest procedowany w Sejmie.

Jednostki samorządu terytorialnego, ich zakłady i jednostki budżetowe oraz spółki komunalne objęte są jak na razie mechanizmem ceny maksymalnej za energię elektryczną na poziomie 693 zł netto za 1 MWh do 30 czerwca 2024 r. Rząd proponuje jego przedłużenie w niezmienionej formie do końca bieżącego roku.

Podmioty, które od 1 lipca br. po raz pierwszy będą chciały skorzystać z ceny maksymalnej, muszą złożyć do końca sierpnia oświadczenie potwierdzające ich status odbiorców uprawnionych. Tak jak na początku tego roku nie będzie natomiast ponownie weryfikowany status tych samorządów i ich spółek, które składały już oświadczenia i nadal spełniają wymogi objęcia wsparciem.

Przypomnijmy, że skorzystać z niego mogą te podmioty, które prąd wykorzystują na potrzeby wykonywania zadań własnych i zleconych m.in. w zakresie: dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, utrzymania czystości i porządku, transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej czy kultury.

Nad przedłużeniem wsparcia będzie dziś pracowała sejmowa komisja do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych. ©℗