Ponad 100 mln zł rocznie wydaje budżet państwa na utrzymanie codzoziemców, którzy starają się o objęcie ochroną międzynarodową na terytorum RP.

Miliony na utrzymanie migrantów uciekających do Polski / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
Oprac. Urszula Mirowska-Łoskot