Prawie 3 mln Polaków czeka wymiana dowodu osobistego w 2024 r. Jeśli przegapią termin, ich dokumenty staną się nieważne, za co może grozić kara finansowa. Dlatego warto zerknąć na dowód osobisty i sprawdzić termin daty jego ważności. Kto musi wymienić dowód w 2024 r.? Jak to zrobić? I co grozi za posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym?

Dowody osobiste wydawane są na określony czas. Tym samym, każdego roku dokumenty tożsamości milionów Polaków tracą ważność. Kto musi wymienić dowód osobisty w 2024 r.? Szczegóły przedstawiamy poniżej.

Wymiana dowodu osobistego w 2024 r. Kogo dotyczy?

Czyje dowody osobiste tracą ważność w 2024 r. i tym samym - wymagają wymiany?

  • Dowody osobiste powinny wymienić osoby, które ukończyły 18. rok życia w 2014 r. Dowody są bowiem wydawane osobom pełnoletnim na okres 10 lat.
  • Dowody muszą też wymienić inne osoby, które wyrabiały ostatni dokument tożsamości w 2014 r., bez względu na wiek.

Jak okazuje się, w 2024 roku ważność tracą dowody osobiste niemal 2 mln 702 tys. Polaków. To dane uzyskane przez dziennik "Fakt", który zasięgnął informacji w resorcie cyfryzacji.

Warto samemu sprawdzić, czy nasz dowód jest nadal ważny. Nikt nam bowiem nie przypomni o tym obowiązku. Nie otrzymamy powiadomienia np. z urzędu gminy.

Dowód osobisty - wymiana 2024 r. Jak to zrobić?

Wniosek o dowód osobisty w urzędzie gminy

  • Aby uzyskać nowy dowód osobisty, należy złożyć wniosek. Można to zrobić w dowolnym urzędzie gminy – niezależnie od miejsca zameldowania. Co ważne, nie musimy przygotowywać żadnego papierowego wniosku. Urzędnik przygotuje nasz wniosek w systemie na podstawie danych, które podamy, i danych z rejestru PESEL.
  • Urzędnik pobierze odciski palców, a na wniosku złożymy własnoręczny podpis, który zostanie zamieszczony w dowodzie osobistym. Po złożeniu wniosku otrzymamy potwierdzenie jego złożenia.
  • Usługa jest bezpłatna.

Wniosek o dowód osobisty przez internet

  • Wniosek o nowy dowód możemy też złożyć przez internet. W takiej sytuacji musimy jednak mieć profil zaufany, kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego albo certyfikat podpisu osobistego (ma go w e-dowodzie osoba, która we wniosku o e-dowód, zaznaczyła, że chce mieć certyfikat podpisu osobistego).
  • Jeśli składamy wniosek przez internet, musimy uzupełnić go o odciski palców i wzór podpisu. Dane te zostaną pobrane w urzędzie i umieszczone w dowodzie osobistym. Na wizytę w urzędzie mamy 30 dni od złożenia wniosku przez internet. Po tym terminie wniosek nie zostanie zrealizowany (pozostanie bez rozpoznania).
  • Usługa jest bezpłatna.

Czas oczekiwania na nowy dokument to 30 dni. Warto go uwzględnić i złożyć wniosek odpowiednio wcześniej.

Czy dowód w aplikacji mObywatel zastąpi nieważny dowód osobisty?

Ostatnio wprowadzono możliwość korzystania z dowodu osobistego za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Jednak czy elektroniczna wersja zastępuje tradycyjny plastikowy dowód, nawet jeśli ten stracił ważność? Mimo że wersja elektroniczna jest równoprawna z plastikową, to jednak są to różne dokumenty.

Oba dowody posiadają różne numery seryjne, identyfikatory oraz daty ważności. Dlatego istnieje możliwość, że choć fizyczna wersja straci ważność, to korzystanie z aplikacji nadal będzie prawidłowe. Musimy jednak pamiętać, że elektronicznego dowodu osobistego nie można używać za granicą ani do potwierdzenia tożsamości podczas procedury wydawania nowego dokumentu.

Kary za nieważny dowód osobisty

Używanie nieważnego dowodu osobistego może skutkować określonymi konsekwencjami. Nie tylko nie załatwimy pewnych spraw urzędowych, ale też możemy zostać ukarani. Kara finansowa za posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym może wynieść do 5 tysięcy złotych. Z kolei notoryczne uchylanie się od obowiązku wymiany dowodu może poskutkować nawet karą pozbawienia wolności.

Brak ważnego dowodu (szczególnie jeśli nie mamy paszportu) uniemożliwi podróżowanie po Unii Europejskiej i strefie Schengen. Mogą wystąpić także problemy przy odbieraniu przesyłek poleconych czy dokonywaniu operacji bankowych, takich jak zlecenia przelewów.