Do końca 2025 r. samorządy powinny mieć czas na to, aby zmniejszyć liczbę osób, które mogą przebywać w jednym mieszkaniu treningowym lub wspomaganym, do maksymalnie sześciu.

Jest to jedna z uwag, jaką Związek Powiatów Polskich (ZPP) zgłosił do projektu rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych. Mają one zastąpić prowadzone obecnie przez samorządy (oraz podmioty działające na ich zlecenie) mieszkania chronione. Będą one formą pomocy przygotowującą osoby, m.in. niepełnosprawne, opuszczające pieczę zastępczą czy zakłady poprawcze, do prowadzenia niezależnego życia (mieszkania treningowe), lub wspierającą ich w codziennym funkcjonowaniu (mieszkania wspomagane).

Zgodnie z projektem rozporządzenia w jednym mieszkaniu będzie mogło mieszkać nie więcej niż sześć osób, przy czym jeszcze do końca tego roku będzie mogło ich być maksymalnie dziesięć, a do 31 grudnia 2024 r. siedem. Jednak zdaniem ZPP przyszły rok będzie rokiem wyborów samorządowych, więc gminom i powiatom może być trudno w jego trakcie doprowadzić do zmniejszenia liczby osób korzystających z mieszkań treningowych i wspomaganych. Dlatego organizacja proponuje, aby okres przejściowy na dostosowanie mieszkań do standardu sześcioosobowego przedłużyć o dodatkowe 12 miesięcy, czyli do 31 grudnia 2025 r. W efekcie zacząłby on obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.

1623 wynosiła liczba mieszkań chronionych w 2022 r.

4278 osób mieszkało w nich w ubiegłym roku

ZPP ma też zastrzeżenia do par. 7 ust. 8 projektu rozporządzenia, określającego minimalną powierzchnię łazienki, która ma wynosić 4 mkw. Powiaty z jednej strony postulują, aby zmniejszyć ją do mkw., a z drugiej – chcą, aby ten przepis odnosił się tylko do nowo tworzonych mieszkań treningowych i wspomaganych, a nie tych, które powstaną na skutek przekształcenia mieszkań chronionych. Związek podkreśla, że rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225), nie wskazuje, jaka powinna być minimalna wielkość łazienki. Co więcej, w mieszkaniach dostępnych na rynku, w tzw. nowym budownictwie łazienki często mają poniżej 4 mkw.

ZPP opowiada się również za wprowadzeniem zmiany w przepisie, który zakłada, że w jednym pokoju mogą mieszkać nie więcej niż dwie osoby, w taki sposób, aby w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna była ich większa liczba. Jako przykład podaje, że może się zdarzyć sytuacja, gdy mieszkania będzie potrzebowała matka z dwójką dzieci i przy takim brzmieniu przepisów projektu nie mogłaby z nimi mieszkać razem w jednym pokoju. Czasem bywa i tak, że miejsce w mieszkaniu chronionym jest potrzebne na krótki czas, do momentu znalezienia docelowego miejsca pobytu dla danej osoby. Wtedy, o ile pokój miałby odpowiedni metraż, mogłaby ona przez ten okres zamieszkać w nim jako trzecia osoba. ©℗