Do końca września koła gospodyń wiejskich mogą się ubiegać o przyznanie środków finansowych na działalność statutową. Dofinansowanie wynosi w zależności od wielkości koła od 8-10 tys. zł - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski przyjmowane są przez biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na siedzibę koła. Dokumenty można złożyć bezpośrednio w placówce, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP, skorzystać z usługi mObywatel na stronie gov.pl lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej.

W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, nie warto zwlekać - przestrzega ARiMR. Dotychczas wnioski na kwotę 107 mln zł złożyło 12,6 tys. kół. Pod koniec kwietnia Agencja rozpoczęła wypłacanie pieniędzy z tego tytułu – do tej pory na konta bankowe ponad 12 tys. Kołom gospodyń wiejskich przekazano 103,3 mln zł. Wsparcie pochodzi ze środków krajowych.

W tym roku na dotację do kół jest 120 mln zł. Wysokość wsparcia zależy od liczebności koła: 8 tys. zł mogą otrzymać koła liczące nie więcej niż 30 członków; 9 tys. zł - dla kół mających od 31 do 75 członków, liczniejsze koła mogą dostać 10 tys. zł.

O dofinansowania na działalność statutową mogą się ubiegać koła gospodyń wiejskich, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak zaznaczono w komunikacie, od tego roku te organizacje, które nie mają nadanego numeru identyfikacyjnego, zanim będą ubiegać się o to wsparcie, muszą uzyskać taki numer. W tym celu powinny złożyć odpowiedni wniosek w biurze powiatowym ARiMR. Wymóg ten nie dotyczy kół, które w poprzednich latach przynajmniej raz skorzystały z tego dofinansowania.

W związku z tym, że przyznane w 2023 roku środki będą przekazywane na rachunki zgłoszone w ewidencji producentów, należy upewnić się, że znajduje się w niej aktualny numer konta bankowego koła - podkreśla Agencja.

Otrzymane środki koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczać np. na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Pieniądze można także wykorzystać na rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Dotychczas przyznane środki były najczęściej przeznaczane na cele związane z rozwojem kultury, a także na wyposażenie wiejskich świetlic. (PAP)

awy/ mmu/