Dowiedz się, dlaczego miejsce zamieszkania dziecka nie wpływa na prawo do wyprawki szkolnej z programu "Dobry Start". Oto orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na temat prawa do świadczenia 300+.

Decyzja WSA w Białymstoku a prawo do wyprawki "Dobry Start"

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Białymstoku wyjaśnia, że oba rodzice mogą składać wniosek o wyprawkę szkolną "Dobry Start", niezależnie od miejsca zamieszkania dziecka. Matka złożyła wniosek o świadczenie 300+ w lipcu 2022 r., który został przyjęty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jednak wniosek ojca dziecka spowodował kontrowersje.

Błędna Interpretacja przez ZUS

Zgodnie z orzeczeniem WSA, ZUS niewłaściwie interpretował przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 15 czerwca 2021 r. dotyczącego programu "Dobry Start". Sąd uchylił decyzję ZUS, podkreślając, że kluczowe dla przyznania świadczenia jest sprawowanie opieki nad dzieckiem, a nie jedynie wspólne zamieszkiwanie wynikające z wyroku sądu okręgowego.

Sąd wyjaśnia prawa rodziców do świadczenia 300+

Orzeczenie sądu wyjaśnia, że obydwoje rodzice mają prawo do wykonywania opieki nad dziećmi, co oznacza, że oba wnioski o świadczenie 300+ są zasadne, jeśli obydwoje rodziców faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.