Nagrody wręczono w trzech obszarach. W dziedzinie ogólnopaństwowej laureatami zostali: Janusz Król, redaktor naczelny ukazującego się od 25 lat pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”, prezes zarządu Związku Województw RP i wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas – za działanie na rzecz umocnienia pozycji korporacji samorządowej reprezentującej polskie regiony. Za osobisty wkład w budowę Samorządnej Rzeczypospolitej został uhonorowany Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i współtwórca reformy samorządowej.
W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym nagrody otrzymali: prezes Unii Miasteczek Polskich i wiceburmistrz gminy Chojna Wojciech Długoborski (za inicjowanie i realizację działań na rzecz małych miast), członek zarządu Związku Gmin Wiejskich i wójt gminy Korycin Mirosław Lech (za działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich) oraz prezydent Lublina Krzysztof Żuk (za budowanie prestiżu samorządu poprzez działania w ramach korporacji samorządowych oraz za wdrożenie partycypacyjnego modelu zarządzania samorządem).
Nagrody przyznano też w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym. Otrzymali je: przewodniczący zarządu Związku Gmin Jurajskich oraz zastępca wójta gminy Mstów Adam Markowski, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie Małgorzata Zuzanna Nowak, wiceprezes zarządu Związku Powiatów Polskich i starosta opolski Zenon Rodzik oraz prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gaude Mater w Częstochowie Jan Szyma.