W najbliższą niedzielę 18 października o godz. 11 odbędzie się XVIII edycja Nagrody im. Grzegorza Palki (który był pierwszym prezydentem Łodzi w III RP oraz twórcą i wieloletnim prezesem Unii Metropolii Polskich).
Nagroda jest przyznawana osobom, które w swych dokonaniach na rzecz rozwoju samorządności, np. poprzez opracowania naukowe, ustawodawcze lub sprawne zarządzanie, przyczyniają się do propagowania i ugruntowania idei samorządności w Polsce. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się tradycyjnie w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie.
Nagroda przyznawana jest raz w roku w trzech kategoriach-dziedzinach: ogólnopaństwowej, działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym oraz w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym.
Dotychczasowymi laureatami nagrody byli m.in. śp. prezydent RP Lech Kaczyński, premier Jerzy Buzek, ambasador USA Daniel Fried, śp. prof. Jerzy Regulski, śp. prof. Michał Kulesza, prof. Irena Lipowicz i komisarz UE Danuta Hübner.
Dziennik Gazeta Prawna objął wydarzenia swoim patronatem.