Prawie 40 proc. obywateli Ukrainy pozytywnie ocenia kwestię zapewnienia opieki nad dziećmi w Polsce, co umożliwia im podjęcie pracy albo ukończenie kształcenia. Z kolei 37 proc. uważa, że pomoc w tym zakresie jest niedostateczna – tak wynika z badania Platformy Migracyjnej EWL oraz Studium Europy Wschodniej UW „Obywatele Ukrainy w Polsce i na polskim rynku pracy. Nowe wyzwania i perspektywy”.

Zdaniem autorów raportu jest to wyraźny sygnał do działań, bez tego trudno będzie mówić o aktywizacji ukraińskich kobiet. Badacze sprawdzili też, w jakim systemie kształcenia uczą się ukraińskie dzieci. Okazuje się, że co trzeci obywatel Ukrainy w Polsce deklaruje, że jego dzieci korzystają wyłącznie z polskiego systemu edukacji. Z kolei 38 proc. badanych przyznaje, że korzysta z obydwu systemów, a 27 proc. respondentów – wyłącznie z ukraińskiego.

Oprac. Urszula Mirowska-Łoskot
ikona lupy />
Sonda / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe