Sejm uchwalił w czwartek ustawę o aplikacji mObywatel, która umożliwi posługiwanie się na terenie kraju dokumentami w aplikacji, w tym dowodem osobistym na równi z dokumentami tradycyjnymi. Jedynym wyjątkiem będzie przekraczanie granicy i wnioskowanie o nowy dowód osobisty.

Za ustawą głosowało 436 posłów, 9 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie opowiedzieli się przeciwko wnioskowi koła Konfederacja o odrzucenie projektu. Przegłosowali też kilka poprawek, w tym poprawki klubu PiS, które umożliwiają zmianę w ustawie o Radzie Ministrów dotyczącą powoływania sekretarzy stanu do ministerstw.

Jak uzasadniał podczas posiedzenia komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii poseł Dariusz Stefaniuk (PiS), w obecnym stanie prawnym powołanie więcej niż jednego sekretarza stanu w ministerstwie jest możliwe pod warunkiem, że taka osoba będzie jednocześnie pełnomocnikiem rządu lub pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów.

"Proponowana zmiana de facto jedynie porządkuje i systematyzuje istniejący stan faktyczny w tym zakresie, umożliwiając - gdy jest to uzasadnione potrzebami urzędu - powołanie danej osoby do pełnienia funkcji sekretarza stanu bez konieczności jednoczesnego ustanawiania pełnomocnika" - mówił.

Kolejne z poprawek, które zyskały rekomendacje komisji mówią o tym, że minister właściwy do spraw informatyzacji udostępni aktualny kod źródłowy aplikacji mObywatel w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nowa regulacja ma umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego i innym pomiotom udostępnianie w mObywatelu lokalnych dokumentów, np. karty mieszkańca miasta, czy kart członkowskich, np. klubu seniora, klubu sportowego, czy innych.

W ramach mObywatela dostępne będą także usługi e-Urzędu Skarbowego. Możliwe będzie także płacenie online za usługi administracyjne, czyli np. wydanie dokumentów, wniosków, czy uiszczanie opłat skarbowych.

W przyszłości aplikacja mObywatel będzie m.in. wysyłała powiadomienia o otrzymaniu zwrotu podatku, dofinansowaniu z gminy czy decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola. Poinformuje także o zbliżającym się terminie ważności dokumentów, takich jak dowód osobisty, czy paszport.

Aplikacja mObywatel ma być zintegrowana z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Rejestrem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Rejestrem Komorników i Notariuszy.

Do tej pory zanotowano 9,5 mln pobrań aplikacji mObywatel.

Obowiązek respektowania dowodu osobistego w aplikacji mObywatel przez banki zostanie wprowadzony 1 września 2023 roku. O wprowadzenie okresu przejściowego, który pozwoliłby na wprowadzenie odpowiednich procedur i narzędzi, apelowały instytucje finansowe.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk

mchom/ jann/