Takie wnioski płyną z dwóch raportów przygotowanych przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, do których dotarł DGP. Jeden dotyczy postrzegania służby cywilnej przez zatrudnionych w niej pracowników, a drugi bada, jak urzędników widzą osoby, które na co dzień korzystają z ich pomocy. Badania przeprowadzono w 2022 r. przy okazji 100-lecia służby cywilnej.