137 tys. mieszkańców, 35 gmin, 29 powiatów i 11 województw obejmą zmiany, które wprowadzi rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. poz. 1597). Zacznie obowiązywać od nowego roku.

Najbardziej kontrowersyjna zmiana dotyczy przejęcia przez miasto Słupsk niektórych terenów gminy Słupsk (obrębów: Bierkowo, Strzelino, Płaszewko). O poszerzenie granic miasta wnioskowała Rada Miejska w Słupsku. Wskazywała, że większość terenów w jej granicach jest już zagospodarowana na funkcje miejskie. Rada podkreślała, że dzięki włączeniu w granice Słupska terenów gminy miasto zyska nowe możliwości rozwojowe, co zwiększy jego konkurencyjność.
Gmina nie chciała zgodzić się takie rozwiązanie. Argumentowała, że jej mieszkańcy protestują przeciwko włączeniu terenów do miasta. Podkreślała, że straci na tym finansowo, bo zmniejszą się jej wpływy podatkowe. Miasto i gmina nie doszły do porozumienia. Ostateczną decyzję podjął rząd – przystał na poszerzenie granic Słupska.
Projekt przewiduje wiele innych modyfikacji, m.in. przyznanie 1 stycznia 2023 r. praw miejskich 15 miejscowościom. Są to:
  • w woj. dolnośląskim – Miękinia w powiecie średzkim,
  • w woj. łódzkim: Jeżów w powiecie brzezińskim, Dąbrowice w powiecie kutnowskim, Rozprza w powiecie piotrkowskim, Ujazd w powiecie tomaszowskim,
  • w woj. małopolskim – Książ Wielki w powiecie miechowskim, Czarny Dunajec w powiecie nowotarskim,
  • w woj. mazowieckim – Latowicz w powiecie mińskim, Bodzanów w powiecie płockim, Jastrząb w powiecie szydłowieckim, Jadów w powiecie wołomińskim,
  • w woj. śląskim – Włodowice w powiecie zawierciańskim,
  • w woj. świętokrzyskim – Łopuszno w powiecie kieleckim, Piekoszów w powiecie kieleckim,
  • w woj. wielkopolskim – Miasteczko Krajeńskie w powiecie pilskim. ©℗
2,3 mln zł wyniosą wydatki JST związane z pracami ewidencyjnymi, a także ze zmianą szyldów, pieczątek i tablic
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r.