Z administracji rządowej odchodzą specjaliści i wszystko wskazuje na to, że przyszłoroczne podwyżki na poziomie 7,8 proc. tego trendu nie zatrzymają. Z sondy DGP przeprowadzonej w ministerstwach i urzędach wojewódzkich wynika, że na przestrzeni ostatnich trzech lat nie ma też znacznego zwiększenia zainteresowania dodatkowym zatrudnieniem. Jeśli bowiem urzędnicy chcą podjąć tego rodzaju pracę, muszą mieć pisemną zgodę dyrektora generalnego urzędu – zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1691).
Okazuje się, że mimo niskich płac szefowie urzędów nie są zasypywani takimi wnioskami. Wygląda na to, że ci, którym nie odpowiadają zarobki w budżetówce, częściej decydują się na odejście z pracy niż na dorabianie do pensji.