Jednostki samorządu terytorialnego (JST) odnotowały nadwyżkę budżetową na poziomie 14,9 mld zł na koniec III kw. 2022 r, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza. Nadwyżka operacyjna JST, czyli różnica między ich bieżącymi dochodami a wydatkami, wyniosła 29 mld zł.

"Finanse samorządów są w fazie stabilizacji. Nadwyżka bieżąca w budżetach samorządów [po III kw.] wyniesie 14,9 mld zł. Około 29 mld zł wyniesie nadwyżka operacyjna" - powiedział Skuza podczas konferencji "Samorząd terytorialny- finanse w czasie kryzysu".

Nadwyżka bieżąca na koniec II kw. wynosiła 14,4 mld zł, a nadwyżka operacyjna sięgnęła 20,5 mld zł.

(ISBnews)