Wzwiązku z zatruciem Odry i jego katastrofalnymi skutkami dla środowiska w mediach rozpoczęła się ożywiona dyskusja dotycząca stanu polskich rzek, jakości monitoringu środowiskowego oraz skuteczności funkcjonowania organów i jednostek państwowych działających w tym zakresie.