Jeszcze w tym roku samorządy otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości ponad 13,6 mld zł. Zastąpi ono przyszłoroczną rekompensatę w postaci subwencji rozwojowej, która miała zasypać budżetowe dziury JST spowodowane zmianami podatkowymi pierwszej i drugiej wersji Polskiego Ładu (pisaliśmy o tym: „Rządowa kroplówka dla samorządów”, DGP nr 163/2022). Podczas posiedzenia KWRiST strona samorządowa wyraziła zadowolenie z przyspieszenia finansowego wsparcia, jednak zgłosiła kilka postulatów dotyczących m.in. zagwarantowania regionom udziału we wpływach z ryczałtowanego PIT już od 1 stycznia 2023 r.

Dodatkowe czy nie?