Nowa ustawa paszportowa (z 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych; Dz.U. poz. 350) tworzy m.in. Rejestr Dokumentów Paszportowych działający w ramach Systemu Rejestrów Publicznych. Jednocześnie wprowadza ona usługę weryfikacji, czyli możliwość sprawdzenia, czy na podstawie konkretnych danych został wydany ważny paszport (o możliwości skorzystania z niej przez wiele służb oraz przepisach kontrolujących korzystanie z uprawnienia pisaliśmy w DGP nr 27/2022, „Minister powie «sprawdzam» również elektronicznie”).
Dostęp do tej usługi będą miały nie tylko służby, lecz także inne podmioty. W ich przypadku konieczne będzie złożenie wniosku, w którym uzasadniony zostanie interes faktyczny i pozytywna decyzja ministra cyfryzacji. Właśnie ze względu na „komercyjne” cele tej usługi wprowadzono opłatę za dostęp. Zgodnie z projektem ma ona wynosić 0,30 zł od jednego potwierdzenia istnienia bądź nieistnienia ważnego dokumentu paszportowego.