Niewykorzystane pieniądze z funduszu autobusowego trafią do województw, w których zabrakło ich na nowe linie ze względu na duże zainteresowanie samorządów.

Zakłada to projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyjęty przez Radę Ministrów.
Kwoty, o które wnioskowały samorządy, były wyższe niż przyznane środki, w czterech województwach: mazowieckim, podkarpackim, pomorskim i śląskim. Do nich trafią pieniądze niewykorzystane w pozostałych regionach.
Projekt w założeniu miał zapobiegać wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców miejscowości oddalonych od większych ośrodków. Problem zaczął narastać podczas pandemii – dotychczasowi przewoźnicy zaczęli ograniczać ofertę zmuszeni do tego przez odpływ pasażerów i spadek wpływów ze sprzedaży biletów.
4,9 tys. tyle linii zgłoszono już do dopłat w tegorocznym naborze
Ministerstwo Infrastruktury zaznacza, że liczba uruchamianych nowych linii komunikacyjnych przy wsparciu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) systematycznie rośnie. W 2019 r. dopłatą objęto ok. 1,5 tys. linii komunikacyjnych, natomiast w ramach naboru na 2022 r. jest to już 4,9 tys. linii. Przypomnijmy, że środki z FRPA przeznaczane są na dofinansowanie nowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej.
Wsparcie przyznawane jest w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej. Także w tym obszarze resort infrastruktury zaproponował korektę: wyższa dopłata do wozokiliometra, czyli maksymalnie 3 zł, zostanie utrzymana i będzie obowiązywała do końca 2023 r. Ma to przyczynić się do większej stabilności funkcjonowania FRPA i uruchamianych przez samorządy połączeń.
Nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd