Zakłada to projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyjęty przez Radę Ministrów.
Kwoty, o które wnioskowały samorządy, były wyższe niż przyznane środki, w czterech województwach: mazowieckim, podkarpackim, pomorskim i śląskim. Do nich trafią pieniądze niewykorzystane w pozostałych regionach.