Ćwierć miliona złotych - dotychczas takie straty poniosła Częstochowa w związku z obowiązującym od marca 2020 r. zakazem eksmisji.
- Skala problemu w całej Polsce jest trudna do oszacowania, ale dotyczy praktycznie każdej gminy i codziennie rośnie - mówi Marek Wójcik, sekretarz strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST).