Od 1 listopada wzrósł (z 12 525,94 zł brutto do 20 041,50 zł brutto) górny ustawowy pułap wynagrodzenia (wraz z dodatkami), które może być wypłacane włodarzowi. Ale to niejedyna zmiana w istotny sposób wpływająca na ustalanie wysokości poborów tych samorządowców.
- Dotychczas rozporządzenie płacowe określało kwotowo minimalną i maksymalną wysokość wynagrodzenia zasadniczego wójta, burmistrza, prezydenta, starosty i marszałka. Nowe określa natomiast jedynie maksymalną kwotę wynagrodzenia zasadniczego - tłumaczy Mirosław Rymer, radca prawny z Kancelarii Płaza & Głąb i starszy inspektor w wydziale nadzoru prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. A całkowitą nowością jest, że granicę minimalną ustawodawca ustalił procentowo, wskazując, że zarobki nie mogą być niższe niż 80 proc. maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk. - Jednocześnie ustawodawca zdefiniował pojęcie „maksymalne wynagrodzenia na danym stanowisku”, wskazując, że w przypadku wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz starosty i marszałka województwa jest to suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego (wskazanego w rozporządzeniu), maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego (też jest wskazane w rozporządzeniu) oraz kwoty dodatku specjalnego, który zgodnie z rozporządzeniem ma wynosić 30 proc. sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - mówi mec. Rymer. [opinia]