Obecnie trwa proces przeszkolenia pracowników - mówi Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa.

Termin technicznego wdrożenia dowodów osobistych z odciskami palców określono już na 7 listopada (notabene to niedziela, kiedy urzędy są zamknięte). Czy od strony obywatela coś zmieni się np. w porównaniu z procedurą pobierania odcisków palców w przypadku paszportów?
Nie, tak samo składa on wniosek, a urzędnik skanuje zapis linii papilarnych.
A co do dnia - zdajemy sobie sprawę, że urzędy są wtedy zamknięte, jednak na 7 listopada planujemy testowe uruchomienie systemu. Będzie miało miejsce w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Wszystko po to, by „produkcyjnie” ruszyć 8 listopada bez żadnych niespodzianek.
Po fiasku ostatniego przetargu nasuwa się pytanie, czy nie warto byłoby wyłaniać w przetargu dwóch wykonawców, by mieć odpowiednie zabezpieczenie. Jak to zostało rozwiązane?
Wyłoniony został jeden wykonawca. Jednak proszę zwrócić uwagę, że czytniki linii papilarnych są już w urzędach. Celowo przyjęliśmy model, w którym czasu jest dużo, by wystarczyło go na wszystko, łącznie z wdrożeniem nowego systemu. Obecnie trwa proces przeszkolenia pracowników. W związku z tym trudno mówić o potrzebie jakiegokolwiek dodatkowego zabezpieczania się.
Na ostatnim posiedzeniu Senatu była procedowana m.in. nowelizacja ustawy o dowodach osobistych. Przyjęto poprawkę, zgodnie z którą m.in. ZUS czy notariusze będą wnioskować o wydanie aktów stanu cywilnego wyłącznie w formie elektronicznej usługi transakcyjnej. Czy to słuszny kierunek?
Ta poprawka kierunkowo jest bardzo słuszna, ponieważ powinniśmy dążyć do tego, by obywatel nie musiał zajmować się noszeniem dokumentów pomiędzy instytucjami państwowymi. Jednak etap prac, na którym została dodana, jest tak późny, że trudno będzie rekomendować jej przyjęcie w Sejmie. Natomiast prace w tym kierunku są prowadzone. Docelowo instytucje publiczne będą miały dostęp do aktów stanu cywilnego, jeżeli uzyskanie odpisu będzie niezbędne do załatwienia jakiejś sprawy.
Rozmawiała Dorota Beker