Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek nowelizację przepisów dot. samorządów lokalnych w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa. Jak podkreślił, młodzież musi mieć możliwość wypowiedzenia się w sprawach, które jej dotyczą.

W uroczystości, która odbyła się we wtorek w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, oprócz prezydenta wziął także udział m.in. premier Mateusz Morawiecki.

Andrzej Duda wskazał, że podpisana przez niego nowela wspiera i rozwija młodzieżową samorządność. Przypomniał, że polskie prawo pozwalało na przestrzeni ostatnich 20 lat tworzyć młodzieżowe rady jedynie na szczeblu gminnym.

Reklama

"Uznaliśmy, że jest to za mało, że wymagania współczesności, obecnego i przyszłego świata, ale przede wszystkim rozwoju Rzeczypospolitej i tego, aby tę przyszłość widzieć daleko, wymagają tego, by młodych ludzi (...) szerzej dopuścić do możliwości współuczestniczenia w życiu publicznej w sensie zorganizowanym. Stąd decyzja o tym, by dać możliwość utworzenia również młodzieżowych rad także na poziomie samorządu powiatowego oraz samorządu wojewódzkiego, a więc młodzieżowych rad powiatów i młodzieżowych sejmików wojewódzkich" - oświadczył prezydent.

Reklama

Jak dodał, cieszy go, że rady te będą tworzone jako podmioty o charakterze "opiniodawczym, konsultacyjnym, inicjatywnym, koordynacyjnym". "Uważam, że we wszystkich sprawach, które dotyczą młodych ludzi, we wszelkich inicjatywach i działaniach, jakie są realizowane w sprawa młodzieży, młodzież musi mieć możliwość wypowiedzenia się. Młodzież powinna mieć też możliwość zabrania głosu we wszystkich kwestiach istotnych z punku widzenia przyszłości" - mówił Duda.

Wskazał, że młodzi mają bardzo ambitne oczekiwania i czasem nie wszystko, czego by chcieli, da się zrealizować. Zauważył jednocześnie, że ta ambicja stanowi dla dojrzałych polityków "impuls do tego, by być ambitniejszymi w realizacji różnych zadań, ze względu na to, że na każdym z nas ciąży obowiązek realizacji zasady zrównoważonego rozwoju".

"Ten zrównoważony rozwój to myślenie nie tylko o tym, co tu i teraz. To także myślenie o tym, co w przyszłości. A to, co w przyszłości jest przede wszystkim domeną ludzi młodych. Dlatego cieszę się bardzo, że na różnych szczeblach działalności politycznej w naszym kraju od dzisiaj - po podpisaniu tej ustawy - głos młodych ludzi, ich zdanie, ich opinia, ich inicjatywa będzie brzmiała mocniej i skuteczniej" - podkreślił Duda.

Jego zdaniem podpisana we wtorek nowela stwarza dodatkowe szanse młodym ludziom na aktywizację i na zdobywanie doświadczenia, a także daje możliwość zaangażowania się w sprawy publiczne.

Szef rządu dziękował prezydentowi za podpisanie nowelizacji przepisów oraz młodzieży za zaangażowanie w sprawy publiczne. "Chcę z tego miejsca zadeklarować, że jeśli pierwsze ukonstytuowane sejmiki wojewódzkie, a także pierwsze rady powiatowe, zbiorą się i będą chcieli coś przedyskutować, to bardzo chętnie byłbym gościem na takim spotkaniu i chciałbym z wami przedyskutować palące problemy młodych ludzi" - zapewnił premier.

Morawiecki podkreślał znacznie odwagi młodych ludzi i ich ambicji, a wśród obszarów potencjalnej współpracy wymieniał m.in. pracę, mieszkalnictwo, klimat i edukację. Zapewnił, że młodzieżowe rady nie będą tylko ciałem konsultacyjnym, ale będą współpracować i współdecydować w procesach społecznych i politycznych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - młodzieżowa rada gminy może zostać utworzona na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu rady gminy bądź wójta gminy, albo organizacji pozarządowych, lub uczniów i studentów szkół oraz uczelni z terenu danej gminy.

Młodzieżowa rada gminy będzie mieć charakter konsultacyjno-doradczy i będzie jej przysługiwać inicjatywa uchwałodawcza. Do zadań rady będzie należeć opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu działań strategicznych gminy na rzecz młodzieży i podejmowanie działań na rzecz młodzieży.

Takie same kompetencje - na wyższych szczeblach samorządu - będą mieć młodzieżowe rady powiatu i młodzieżowe sejmiki województw.