W efekcie wzrostu płacy minimalnej o 300 zł zwiększą się też najniższe wynagrodzenia osób zatrudnionych w samorządach na podstawie umowy o pracę na poszczególnych stanowiskach zaszeregowania. Nowe stawki mają się wahać od 2 tys. zł do 3,3 tys. zł. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 268).

Resort pracy tłumaczy zmiany tym, że płaca minimalna wynosi już 2,8 tys. zł i nie jest już do niej wliczany dodatek stażowy. Przypomnijmy, że Rada Ministrów decyduje tylko o minimalnych wynagrodzeniach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W przypadkach wyboru lub powołania określane są maksymalne i minimalne stawki pensji zasadniczej.
Projekt ma również rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące obecnych przepisów. Stanowisko starszego intendenta ma trafić do grupy stanowisk pomocniczych i obsługi, dzięki czemu zostanie stworzona możliwość awansu wewnętrznego na stanowisko starszego intendenta. W wykazie ma się też pojawić uzupełnienie wymagań dla stanowiska palacz c.o. – osoba na tym stanowisku musi mieć co najmniej wykształcenie podstawowe. Projekt zakłada również uzupełnienie katalogu stanowisk o kierowcę-operatora maszyn specjalnych oraz kierowcę ciągnika. Zmianie redakcyjnej uległa rubryka dotycząca stanowiska sprzątaczki – ma już nie być wątpliwości, że jest to inna posada niż starsza sprzątaczka.
Projekt rozporządzenia ma wejść w życie pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym nowelizacja zostanie ogłoszona w Dziennik Ustaw.