Samorządy miały dziewięć lat na to, aby zmniejszyć do maksymalnie 14 liczbę dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Jednak jak wynika z danych otrzymanych przez DGP od urzędów wojewódzkich, w niektórych regionach wciąż są domy dziecka, w których limit miejsc jest przekroczony.
Czas na przekształcenia