Na przyjęcie nowych, wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy rady miały czas do 21 kwietnia. Zobowiązywała je do tego ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (dalej: u.o.p.l.), którą znowelizowano w 2019 r. Choć termin upłynął, przed wieloma gminami nadal stoi obowiązek przygotowania programów, bo wojewodowie unieważnili przekazane im uchwały. Sam tylko wojewoda wielkopolski w ciągu ostatnich pięciu miesięcy wydał ok. 30 rozstrzygnięć nadzorczych w stosunku do takich uchwał. Przy czym zdarzyły się i takie rady gmin, w przypadku których nieważność uchwał dotyczących wieloletnich programów była stwierdzana nawet dwukrotnie.
Zmiana podejścia