Pieniądze mają ograniczyć negatywne skutki kształcenia zdalnego u młodzieży.
Chodzi głównie o uczniów klas IV–VIII i licealistów, którzy najdłużej uczą się w takiej formule. Dlatego po powrocie do szkół rząd chce zapewnić im wsparcie w postaci dodatkowych zajęć, które miałyby pomóc w utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego.
Aby zapewnić środki na ten cel, konieczne było zwiększenie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Posłowie poparli pomysł, aby kwota ta wzrosła o 187 mln zł.
Ustawa przewiduje też zmiany w emeryturach górniczych. Stanowi, że okresy czasowego oddelegowania ratowników górniczych i sanitariuszy wykonujących pracę górniczą do pomocy w szpitalach, gdzie leczeni są chorzy na COVID-19, przy ustalaniu praw do górniczej emerytury mają być traktowane tak samo jak dniówki przepracowane pod ziemią.
Teraz ustawą zajmie się Senat. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa uchwalona przez Sejm