Wynagrodzenie kadry zarządzającej w podmiotach państwowych i samorządowych podlega limitom ustalonym w tzw. ustawach kominowych (z 2000 r. i 2016 r.). [tabela] Dodatkowo ustawa o pracowniczych planach kapitałowych wprowadziła do nich specjalne zabezpieczenia, aby wpłaty do PPK nie przekroczyły owych pułapów. Zastrzeżono, że ograniczenia wynikające z ww. regulacji stosuje się do wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych dokonywanych do PPK. Oznacza to, że wysokość wpłat do PPK należy uwzględniać przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych osób, do których stosuje się ustawy kominowe.
Tabela. Do kogo jaka regulacja