E-usługi cieszą się wśród Polaków coraz większą popularnością. Jak wynika z raportu przygotowanego przez słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, odsetek korzystających z nich osób wyniósł w 2019 r. 40,4 proc., co oznacza, że sprawy urzędowe przez internet załatwiało ponad 15 mln obywateli. W zeszłym roku liczby te zapewne wzrosły (dokładnych danych jeszcze nie ma), gdyż do sieci przeniosło się znacznie więcej usług. Zdaniem pracowników administracji to dobry przyczynek do dyskusji o tym, by część urzędniczych stanowisk dostosować do pracy zdalnej – nie tylko w czasie pandemii. Tym bardziej że wielu dyrektorów w ciągu ostatnich miesięcy przekonało się, że praca z domu jest możliwa.
Domowy klient