Na ten problem zwróciło uwagę Stowarzyszenie Samorządowych OPS „Forum” w piśmie skierowanym do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS). Jednym z zadań ośrodków jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób samotnych, wymagających wsparcia w codziennym życiu. Co do zasady usługi w okresie epidemii COVID-19 są realizowane bez większych kłopotów, przy zachowaniu zaleceń wydawanych przez wojewodów i stosowaniu pełnego reżimu sanitarnego. Z informacji przekazywanych do stowarzyszenia przez ośrodki wynika jednak, że problemy pojawiają się, gdy osoba korzystająca z usług została zakażona wirusem SARS-CoV-2 i objęta izolacją w warunkach domowych, bo przebieg infekcji jest na tyle łagodny, że nie wymaga leczenia w szpitalu.
W takim przypadku zabroniony jest jakikolwiek bezpośredni kontakt z tą osobą, a to oznacza, że nie jest możliwe dalsze świadczenie usług opiekuńczych. Wejście do takiego domu przez opiekunkę, która do tej pory pomagała osobie niesamodzielnej, skutkuje bowiem automatycznym nałożeniem na nią obowiązkowej kwarantanny. W konsekwencji osoba starsza, chora i potrzebująca pomocy pozostaje bez żadnej opieki.
– Nie dziwię się, że ze względu na trudną sytuację służby zdrowia do szpitali trafiają osoby, które ciężko przechodzą zakażenie koronawirusem, ale nie może być tak, że niesamodzielni seniorzy wymagający pomocy są w okresie domowej izolacji jej zupełnie pozbawieni – mówi Piotr Grudziński, przewodniczący Stowarzyszenia Samorządowych OPS „Forum”, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.
Dodaje, że w obecnym stanie prawnym żaden przepis nie przewiduje możliwości udziału pracowników OPS w sprawowaniu opieki nad osobą zakażoną. Zarówno ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.), jak i rozporządzenia wydane przez ministra zdrowia wskazują pracowników służby zdrowia i innych służb, którzy z racji specyfiki wykonywanego zawodu oraz stosowanych zabezpieczeń mogą mieć bezpośredni kontrakt z osobami w izolacji. Nie ma wśród nich pracowników socjalnych ani opiekunek.
Dlatego Stowarzyszenie Samorządowych OPS „Forum” wystąpiło do resortu rodziny o niezwłoczne utworzenie w funkcjonujących izolatoriach miejsc z usługami opiekuńczymi, do których odpowiednie organy kierowałyby osoby niesamodzielne z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa.
MRiPS w odpowiedzi podkreśla, że kwestie związane z rozwojem sieci izolatoriów pozostają w kompetencji Ministerstwa Zdrowia (MZ). Niemniej dostrzegając potrzeby w tym zakresie, resort współpracuje z MZ w celu dostosowania tego typu obiektów do pobytu osób wymagających szczególnego wsparcia. Przełożyło się to na ostatnio dokonane zmiany legislacyjne w treści rozporządzenia ministra zdrowia z 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz.U. poz. 539 ze zm.). Jego przepisy przewidują teraz zapewnianie całodobowych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych, wyrobów medycznych oraz wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia osoby izolowanej.