Coraz więcej mówi się o potrzebie wcielania w życie koncepcji zrównoważonego i sprawiedliwego handlu (fair trade). Jaką rolę w tym procesie mogą odegrać samorządy?
Przede wszystkim powinny tworzyć atmosferę sprzyjającą rozwojowi sprawiedliwego i etycznego handlu. Są bowiem najbliżej obywateli, znają specyfikę danego miejsca, lokalną kulturę, obyczaje. Stąd najlepiej wiedzą, co w danej społeczności się sprawdzi, a co niekoniecznie.