Często się zdarza, że nieruchomość stanowi współwłasność kilku osób. A gdy jest to nieruchomość zabudowana, prawie zawsze pojawiają się konflikty w zarządzaniu budynkiem. Sposobem na ich rozwiązanie może być podział nieruchomości. Można go dokonać, m.in. ustanawiając odrębną własność lokali
Podział nieruchomości zabudowanej może nastąpić albo w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, albo na skutek orzeczenia sądu. Jeśli współwłaściciele zdecydują się na umowne zniesienie współwłasności, muszą dopełnić pewnych formalności. Jeżeli dzielona jest nieruchomość zabudowana kilkoma budynkami lub fizycznie dzielony jest jeden budynek, konieczna jest decyzja administracyjna zatwierdzająca podział. Natomiast gdy na skutek zniesienia współwłasności w budynku mają być wyodrębnione lokale, potrzebne będzie zaświadczenie starosty o samodzielności lokalu mieszkalnego (decyzja wójta o podziale nie jest wówczas potrzebna).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Konieczności złożenia wniosku do gminy

Dopuszczalnego podziału budynku

Nieruchomości wspólnej

Liczenia udziałów

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak dokonać podziału zabudowanej nieruchomości.