Gminy państw członkowskich UE, które sprzedały prywatnym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym sieci kablowe, w zasadzie nie mają prawa stosować klauzul ograniczających wzrost cen za pakiety ich usług.
Gdyby jednak okazało się, że kontrola jest uzasadniona ochroną interesów lokalnej społeczności lub że jest zgodna z zasadą proporcjonalności obostrzeń do celów dzięki nim osiąganym, to krajowej administracji publicznej wolno wpływać na skalę żądanych opłat telekomunikacyjnych. Tej treści orzeczenie zaproponował luksemburskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości jego rzecznik generalny Pedro Cruz Villalón.

Klauzula przystępnej ceny