Zespolenie inspekcji sanitarnej z samorządem powiatowym i przekazanie powiatom mienia będącego w dyspozycji tych inspekcji to tylko niektóre z postulatów Związku Powiatów Polskich (ZPP). Samorządy domagają się zmian w przepisach, gdyż obecnie powiatowe inspekcje nie są im podległe. Utrudnia to wykonywanie niektórych zadań. Swoje propozycje ZPP kieruje do premiera Donalda Tuska i ministra zdrowia.
Zdaniem ZPP powiatowe inspekcje sanitarne są tak naprawdę zawieszone pomiędzy administracją rządową i samorządową. Przepisy wskazują m.in., że powiatowego inspektora powołuje i odwołuje starosta za zgodą wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Ponadto w przypadku zagrożenia sanitarnego szczegółowe zasady postępowania powiatowej inspekcji ustala wojewódzki inspektor.
Marek Wójcik ze Związku Powiatów Polskich wskazuje, że obecnie np. w sytuacjach kryzysowych starosta ma związane ręce.